PROFESJONALNE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Systemy oddymiania – skuteczna ochrona w czasie pożaru


Podczas pożaru wysoka temperatura, powstające zadymienie stwarzają śmiertelne zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Dlatego też przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy budowlane nakazują stosowanie specjalnych instalacji do odprowadzania dymu i ciepła z budynków.

Systemy oddymiania są istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Podczas wystąpienia pożaru usuwają z budynku dym, temperaturę, oraz toksyczne produkty spalania. To z kolei przekłada się m.in. na umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludności z budynku, przeprowadzenie sprawnej akcji służb ratowniczo-gaśniczych, zminimalizowanie strat materialnych wywołanych działaniem temperatury, w tym zmniejszenie ryzyka zawalenia się budynku. Systemy te dzielą się na naturalne oraz mechaniczne.

Naszym Klientom firma STANPOŻ oferuje grawitacyjne systemy oddymiania. Są one jednym z podstawowych sposobów odprowadzania dymu oraz ciepła z budynku, powstałych podczas pożaru. Stosowane są do odprowadzania gazów pożarowych z klatek schodowych, powierzchni produkcyjnych i magazynowych o dużej powierzchni. Uruchamiane są ręcznie lub automatycznie, w zależności od zastosowanej technologii, przy pomocy przycisku oddymiania lub czujki dymowej. Po uruchomieniu systemu oddymiania sygnał przekazywany jest do centrali, która jest odpowiedzialna za otwarcie klap dachowych lub okien, oraz elementów napowietrzających. Ważnym elementem działania tego systemu jest jego współpraca z systemem sygnalizacji pożarowej. System oddymiania grawitacyjnego na co dzień może być z powodzeniem stosowany do wentylacji pomieszczeń.

Firma STANPOŻ w budynkach wykonuje również ciśnieniowe systemy oddymiania. Dzielą się one na nadciśnieniowe oraz podciśnieniowe.

Nadciśnieniowe systemy stosowane są w celu ochrony pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem oraz do ich oddymienia. Ich zadaniem jest zatrzymanie dymu w strefie objętej pożarem.
W systemach tych stosowane są centralne sterujące, zestawy nawiewne oraz upustowe, a także osprzęt wentylacyjny. Wszystkie te elementy współpracujące ze sobą uniemożliwiają przedostanie się dymu do chronionej przestrzeni. Działanie tego systemu polega na utrzymaniu w drogach ewakuacyjnych ciśnienia większego niż w strefach pożarowych, tak by uniemożliwić ich zadymienie. Świeże powietrze nadmuchiwane jest do stref ewakuacyjnych za pomocą wentylatora nadmuchowego. Z kolei dymy i gazy pożarowe wypychane się z budynku po załączeniu się wentylatora przez klapy i otwory dymowe.

Wśród systemów różnicowania ciśnienia wyróżnia się ponadto podciśnieniowe systemy oddymiania. Działanie tych systemów oddymiania polega na wyciągnięciu zadymienia z budynku przez wentylatory oddymiające montowane na dachu lub w fasadzie budynku. Zadymienie wypychane jest z budynku przez stworzenie podciśnienia wewnątrz budynku. Metoda ta powoduje szybkie obniżenie temperatury w budynku i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia do sąsiednich stref pożarowych. Napływ świeżego powietrza następuje przez otwory umieszczone w dolnej części budynku, które otwierane z chwilą włączenia wentylatora ssącego. Świeże powietrze może być wyrównywane poprzez otwarcie np. okna czy drzwi.